تایماز سید مصطفائی دبیرکل چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از برگزاری این رویداد در سی و یکم اردیبهشت ماه خبر داد
تایماز سید مصطفائی دبیرکل چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از برگزاری این رویداد در سی و یکم اردیبهشت ماه خبر داد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تایماز سید مصطفائی دبیرکل چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از برگزاری این رویداد در سی و یکم اردیبهشت ماه خبر داد

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، تایماز سید مصطفائی دبیرکل چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از برگزاری این رویداد در سی و یکم اردیبهشت ماه خبر داد . سید مصطفائی گفت ؛ این رویداد پس از دو سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا و با تلاش دبیرخانه […]