تبلیغات در متاورس و چالش‌های آن
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

تبلیغات در متاورس و چالش‌های آن

تبلیغات در متاورس و چالش‌های آن به راحتی می توان آینده تبلیغات دیجیتال را تصور و آن را به روز کرد، همانطور که امروز در دنیای VR می‌بینیم. در تبلیغات دیجیتال می توانیم با استفاده از اصول مشابه تبلیغات VR بکار برد و مکانیسم های هدفگیری مبتنی بر داده مصرف کنندگان، از املاک متاورس بعنوان نقاط […]