«تفارس» دو مجوز جدید گرفت
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

«تفارس» دو مجوز جدید گرفت

«تفارس» دو مجوز جدید گرفت تامین سرمایه خلیج فارس موفق به دریافت مجوز صندوق اوراق دولتی و سبدگردانی شد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// صدای بورس، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس بعد از دریافت مجوز فعالیت، در ۲۷ فروردین ماه مجوز صندوق اوراق دولتی و در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ مجوز سبدگردانی را از سازمان […]