توسط بانک رفاه کارگران فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری(عام) آغاز شد
۲۶ فروردین ۱۴۰۱

توسط بانک رفاه کارگران فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری(عام) آغاز شد

توسط بانک رفاه کارگران فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری(عام) آغاز شد   فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری(عام) بانک رفاه کارگران آغاز شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، انتشار این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب سالیانه ۱۸ درصد و نرخ بازخرید گواهی سپرده قبل از […]