تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها
19 نوامبر 2021

تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها

تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها به کزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم حمید شکری خانقاه پژوهشگر و نویسنده دانشگاه در پنجاهمین سالگرد تشکیل انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به اینکه راز موفقیت یک روابط عمومی خوب همان شور و شوق است، گفت: دام های روابط عمومی این […]

تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها 16 نوامبر 2021

تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها

تکنولوژی مدرن ،تولید محتوای بی کیفیت، تله جدید روابط عمومی ها به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم حمید شکری خانقاه پژوهشگر و نویسنده دانشگاه در پنجاهمین سالگرد تشکیل انجمن روابط عمومی ایران  با اشاره به اینکه راز موفقیت یک روابط عمومی خوب همان شور و شوق است، گفت: دام های روابط عمومی این است که […]