جاویدنیا
قصاب اینترنت برکنار شد 13 اکتبر 2018

قصاب اینترنت برکنار شد

عبدالصمد خرم‌آبادی از طراحان فیلترینگ گسترده اینترنت، از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور برکنار شد.