جدیدترین آمار استفاده از اینترنت
جدیدترین آمار استفاده از اینترنت ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

جدیدترین آمار استفاده از اینترنت

سال ۲۰۱۸ از هر جهت شاهد حضور قوی و پر سرو صدای اینترنت بوده است. نصف بیشتر بشر در همه نقاط سیاره زمین مشغول استفاده از این وسیله ارتباطی هستند.