جرم
واکنش جالب داماد شریعتمداری به خبر برگزاری دادگاهش 05 مارس 2019

واکنش جالب داماد شریعتمداری به خبر برگزاری دادگاهش

گام دوم انقلاب یعنی همه در برابر قانون یکسان هستند، امثال من باید پاسخگو تر و... اگر اتهام است که هیچ اگر جرمی مرتکب شدم باید مجازات شوم.