جعفر پورفرجودی
سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد 20 اکتبر 2018
انتصابات

سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی حکمی جعفر پورفرجودی را به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب کرد.