جهت‎گیری افکارعمومی
رسانه‌های جایگزین، مهم ترین چالش رسانه‌های جریان اصلی 22 سپتامبر 2018
یادداشت

رسانه‌های جایگزین، مهم ترین چالش رسانه‌های جریان اصلی

مفهوم رسانه در دنیای امروز نسبت به سال‌های گذشته تغییرات اساسی پیدا کرده است. زمانی نه چندان دور حتی خبرگزاری را رسانه نمی‌دانستند؛ چرا که کارکرد اصلی رسانه، برقراری ارتباط میان مردم و دولت بود، اما خبرگزاری ارتباط میان روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون را با دولت برقرار می‌کرد.