جواد عزیزی
انتصاب جدید مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن 02 ژانویه 2019
انتصابات

انتصاب جدید مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، مشاور و مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.