جیسکا پاول
انتقاد بی سابقه مدیر سابق روابط عمومی از گوگل ۱۶ مهر ۱۳۹۷

انتقاد بی سابقه مدیر سابق روابط عمومی از گوگل

جسیکا پاول، ضمن انتقاد شدید از جایی که قبلاً آنجا کارکرده، گفت: غول فناوری خود را بیش‌ازحد جدی گرفته است اما در انجام وظایف خود خیلی جدی نیست.