جیسکا پاول
انتقاد بی سابقه مدیر سابق روابط عمومی از گوگل 08 اکتبر 2018

انتقاد بی سابقه مدیر سابق روابط عمومی از گوگل

جسیکا پاول، ضمن انتقاد شدید از جایی که قبلاً آنجا کارکرده، گفت: غول فناوری خود را بیش‌ازحد جدی گرفته است اما در انجام وظایف خود خیلی جدی نیست.