حجت الاسلام هادی صادقی
۱۲ دی ۱۳۹۷
معاون قوه قضائیه:

روابط عمومی و تیم رسانه ای قوه قضائیه ضعیف هستند

در اطلاع رسانی قوه قضائیه ضعیف عمل می‌کنیم اما حجم برخی پرونده‌ها بسیار سنگین است و پرونده اخیر مفاسد اقتصادی ۱۰۰ جلد بوده و زحمات زیادی برای تنظیم آن‌ها کشیده شده است اما مشکل این است که اگر از خود مفاسد اقتصادی ۱۰۰ خبر شنیده می‌شود از اجرای حکم تنها یک خبر شنیده می‌شود.