حسین رحمتیان
برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی مقدماتی و عکاسی پیشرفته و خبری 21 جولای 2019

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی مقدماتی و عکاسی پیشرفته و خبری

کارگاه آموزشی عکاسی مقدماتی و عکاسی پیشرفته و خبری با تخفیف ویژه اعضای انجمن روابط عمومی ایران طی روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد سال جاری برگزار می شود.