خبرنگار تلویزیون بلغارستان
قتل یک خبرنگار تلویزیون بلغارستان 09 اکتبر 2018

قتل یک خبرنگار تلویزیون بلغارستان

ویکتوریا مارینووا، خبرنگار و مجری تلویزیون بلغارستان، پس از تجاوز به قتل رسیده است. جسد او در پارکی پیدا شده است. مارینووا در حال تهیه برنامه‌ای درباره فساد مالی در بلغارستان در ارتباط با کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بود.