خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی
خبرگزاری‌ها هویت مستقلی دارند 24 ژوئن 2019
محمد مهدی فرقانی:

خبرگزاری‌ها هویت مستقلی دارند

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی تشکیل پایگاه‌های خبری گفت: قانونی به نام تأسیس خبرگزاری‌های غیردولتی اوایل دهه ۸۰ تصویب شد و آن زمان هدف این بود که بین خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی رقابتی شکل بگیرد و موجب ارتقای هر دو شود.