خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد ۰۱ دی ۱۳۹۷

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان برگزار شد.