دادگاه
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

واکنش جالب داماد شریعتمداری به خبر برگزاری دادگاهش

گام دوم انقلاب یعنی همه در برابر قانون یکسان هستند، امثال من باید پاسخگو تر و... اگر اتهام است که هیچ اگر جرمی مرتکب شدم باید مجازات شوم.