«داستان واقعی»(The True Story Award)
فراخوان نخستین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری ۱۵ آبان ۱۳۹۷

فراخوان نخستین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری

هیأت برگزارکننده اولین جایزه جهانی مستقل روزنامه‌نگاری با عنوان «داستان واقعی»(The True Story Award) برای دریافت آثار روزنامه‌نگاران سراسر جهان فراخوان داد.