دانشکده ارتباطات و رسانه
معرفی کتاب نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت ۱۶ دی ۱۳۹۷
همراه با کتاب

معرفی کتاب نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت

کتاب نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت تألیف دکتر علی‌اکبر فرهنگی استاد دانشکده ارتباطات و رسانه به چاپ چهارم رسید.

معرفی کتاب ارتباطات انسانی (۱و۲) ۱۶ دی ۱۳۹۷
همراه با کتاب

معرفی کتاب ارتباطات انسانی (۱و۲)

کتاب ارتباطات انسانی (۱و۲) تألیف دکتر علی‌اکبر فرهنگی استاد دانشکده ارتباطات و رسانه به چاپ هفتم رسید.