دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
برگزاری دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی 19 نوامبر 2018

برگزاری دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی

دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی به میزبانی دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز طی روزهای ۱ و ۲ آذر ماه برگزار می شود.