دانشگاه تهران،سید محمد مقیمی
۰۶ مهر ۱۴۰۰

مقیمی شایستگی‌ ریاست بردانشگاه تهران را با تجربه کردن و آموختن کسب کرد

مقیمی شایستگی‌ ریاست بردانشگاه تهران را با تجربه کردن و آموختن کسب کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایرنا- دکتر سیدمحمد مقیمی ۳۰ شهریور با حکم وزیر علوم سرپرست دانشگاه تهران شد. انتصاب این چهره علمی سرشناس رشته مدیریت برای دانشگاهی به گستردگی دانشگاه تهران پیرو احراز شایستگی‌های علمی و […]