دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها
نقش روابط عمومی دانشگاه ها در فضای تحریم 20 اکتبر 2018
قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

نقش روابط عمومی دانشگاه ها در فضای تحریم

قائم مقام وزیر علوم در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها بر استفاده روابط عمومی ها از پتانسیل‌های فضای مجازی تأکید کرد.