دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت
طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت 28 اکتبر 2018

طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت

حسام‌الدین آشنا - «دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت» مسئول برقراری ارتباطات مؤثر میان دولت و ملت است. او از یک‌طرف باید: رئیس جمهور و دولت را مستمراً در جریان نظرات، مطالبات و اولویت‌های مردم قرار دهد.