دستیار ارشد وزیر ارشاد
حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد 17 نوامبر 2018
انتصابات

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد

حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب شد.