دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران منتشر شد ۳۰ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران منتشر شد

اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران با نام برند رسانه ( چیستی، چرایی و چگونگی) اثر آرش محبی منتشر شد.