دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها
نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي برگزار مي شود 06 دسامبر 2018

نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي برگزار مي شود

نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي یكشنبه ١٨ آذر برگزار مي شود.