دوره های آموزشی
دوره های تابستانه باشگاه خبری فرهنگی توانا ۳۰ تیر ۱۳۹۷

دوره های تابستانه باشگاه خبری فرهنگی توانا

باشگاه خبری فرهنگی توانا با هدف توانمندسازی کنشگران رسانه ای ایارن اسلامی، دوره های تابستانه برگزار می کند.