دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد
دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد ۲۲ دی ۱۴۰۰

دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد

دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  دومین شماره  این فصلنامه به شماره مجوز ۸۸۳۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر محمدرضا حقیقی و سردبیری دکتر فیروز دیندار فرکوش منتشر شد. دکتر محمد سلطانی فر،دکتر فواد ایزدی […]