دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی
۲۸ آبان ۱۳۹۷

برگزاری دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی

دومین کارگاه منطقه ای روابط عمومی در استان آذربایجان شرقی به میزبانی دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز طی روزهای ۱ و ۲ آذر ماه برگزار می شود.