دویست و پانزدهمین نشست ماهانه انجمن روابط عمومی ایران
برگزاری دویست و پانزدهمین نشست ماهانه انجمن روابط عمومی ایران ۰۶ آذر ۱۳۹۷

برگزاری دویست و پانزدهمین نشست ماهانه انجمن روابط عمومی ایران

دویست و پانزدهمین نشست ماهانه انجمن روابط عمومی ایران همزمان با برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی با همکاری شرکت همراه مدیریت آرمانی و حضور سفارت کره جنوبی، مرکز توسعه سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دهم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.