دکتر حسام‌الدین آشنا
طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت

حسام‌الدین آشنا - «دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت» مسئول برقراری ارتباطات مؤثر میان دولت و ملت است. او از یک‌طرف باید: رئیس جمهور و دولت را مستمراً در جریان نظرات، مطالبات و اولویت‌های مردم قرار دهد.

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» ۰۴ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.