دکتر حسام‌الدین آشنا
طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت 28 اکتبر 2018

طرحی برای دستیار رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت

حسام‌الدین آشنا - «دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت» مسئول برقراری ارتباطات مؤثر میان دولت و ملت است. او از یک‌طرف باید: رئیس جمهور و دولت را مستمراً در جریان نظرات، مطالبات و اولویت‌های مردم قرار دهد.

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» 26 سپتامبر 2018
همراه با کتاب

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.