دکتر حسین ابراهیم آبادی
بررسی چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

بررسی چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

نشست علمی بررسی چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی روز یکشبنه 25 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.