دکتر حمیدرضا خدایی راد
معاون روابط عمومی استانداری سمنان منصوب شد 07 مه 2018

معاون روابط عمومی استانداری سمنان منصوب شد

طی حکمی و موافقت استاندار سمنان ، معاون روابط عمومی اداره کل دفتر استانداری سمنان منصوب شد.