دکتر سعید نمکی
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد 07 ژانویه 2019
انتصابات

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر کیانوش جهان پور را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب کرد.