دکتر شهاب اسفندیاری
مدیر روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما منصوب شد 24 سپتامبر 2018
انتصابات

مدیر روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما منصوب شد

از سوی دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما، دکتر «شاکر واثقی» به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما منصوب شد.