دکتر عباس اسدی، پژوهشگر برتر دانشکدۀ علوم ارتباطات شد
۱۱ دی ۱۴۰۰

دکتر عباس اسدی، پژوهشگر برتر دانشکدۀ علوم ارتباطات شد

دکتر عباس اسدی، پژوهشگر برتر دانشکدۀ علوم ارتباطات شد در آیین اختتامیه دوهفتۀ پژوهش و فناوری، دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری دانشکدۀ علوم ارتباطات به عنوان پژوهشگر برتر این دانشکده معرفی و تقدیر شد. در آیین اختتامیه دوهفتۀ پژوهش و فناوری، دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری دانشکدۀ […]