دکتر عبدالحسین لاله
با حکم سرپرست فرهنگستان هنر، گروه چندرسانه‌ای تشکیل شد 09 دسامبر 2018
انتصابات

با حکم سرپرست فرهنگستان هنر، گروه چندرسانه‌ای تشکیل شد

با حکم علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر، گروه «چندرسانه‌ای» این فرهنگستان به ریاست دکتر عبدالحسین لاله تشکیل شد.