دکتر محمدرضا انواری
دکتر انواری رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت شد 02 ژانویه 2019
انتصابات

دکتر انواری رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت شد

در حکمی از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر محمدرضا انواری به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب و معرفی شد.