دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، سیدامیر محجوب را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
۲۳ فروردین ۱۴۰۱

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، سیدامیر محجوب را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

سرپرست اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، سیدامیر محجوب را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی، سرپرست اداره کل روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد. […]