رئیس جمهور آمریکا
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
نیویورک تایمز خطاب به ترامپ:

روزنامه‌نگاران را دشمن مردم لقب نده

آرتور گرگ سالزبرگر ناشر روزنامه نیویورک تایمز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست خبرنگاران را «دشمن مردم» نخواند، چرا که باعث «خشونت» علیه رسانه‌ها می‌شود.