رئیس خبرگزاری تونس (تاپ)
پیشنهاد ویژه معاون مطبوعاتی در دیدار با هیات رسانه‌ای تونس ۲۲ آبان ۱۳۹۷

پیشنهاد ویژه معاون مطبوعاتی در دیدار با هیات رسانه‌ای تونس

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با رئیس خبرگزاری تونس (تاپ) و هیات همراه بر تعمیق روابط رسانه ای کشور به‌ویژه در حوزه آموزش خبرنگاران تاکید کرد.