رئیس روابط‌عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
رئیس روابط‌عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز بازداشت شد ۰۷ مهر ۱۳۹۷

رئیس روابط‌عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز بازداشت شد

محمد شعبانی رئیس روابط‌عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز که شامگاه گذشته با دستور شهردار شیراز برکنار شده بود، توسط نهادهای امنیتی و با هماهنگی مقام قضایی بازداشت شد.