رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر
رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر منصوب شد 14 ژانویه 2019
انتصابات

رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نفت خزر، مهدی میرآخوری به عنوان رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.