رئیس روابط عمومی و امور بین الملل گروه پترو ایران
انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه توسعه پترو ایران 08 ژوئن 2019

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه توسعه پترو ایران

طی صدور حکمی از سوی مهندس سپهر سپهری مدیرعامل گروه شرکت های توسعه پترو ایران، "علی رهنما " به سمت رئیس روابط عمومی و امور بین الملل گروه پترو ایران منصوب شد.