رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
انتصاب معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 23 سپتامبر 2018
انتصابات

انتصاب معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران

سیدمجتبی تقوی‌نژاد با حکم محمد علی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به عنوان معاون روابط عمومی این مرکز منصوب شد.