رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون
شعار بانک توسعه تعاون رونمائی شد ۰۱ دی ۱۳۹۷

شعار بانک توسعه تعاون رونمائی شد

شعار بانک توسعه تعاون در چهارمین جشنواره پژوهشی بانک توسعه تعاون با حضور حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، سایر اعضاء هیئت مدیر بانک توسعه تعاون، دکتر مسلم خانی مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، دکتر قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها رونمائی شد.