رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد ۰۵ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد

معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدمهدی محمدی را به سرپرستی روابط عمومی این سازمان منصوب کرد.