رئیس کل بانک مرکزی
جایگاه روابط عمومی بانک ها باید احیا شود 28 آگوست 2018
رئیس کل بانک مرکزی:

جایگاه روابط عمومی بانک ها باید احیا شود

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران روابط عمومی بانک ها، گفت: معتقدم باید جایگاه روابط عمومی بانک ها احیا شود و این نهاد به نقش اصلی خود که همان بررسی انعکاس مسائل و مشکلات مردم و تنویر افکار عمومی و برقراری ارتباط دو سویه بین مردم و مدیران است، بازگردد.