رسانه‌های اجتماعی
اغلب آمریکایی ها خبرها را از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مرکز تحقیقات پیو:

اغلب آمریکایی ها خبرها را از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند

طبق پژوهش مرکز تحقیقات پیو، برای اولین بار رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع خبری مهم‌تری نسبت به روزنامه‌ها در آمریکا مطرح شدند.

اخبار جعلی در بستر رسانه‌های اجتماعی ۲۹ مهر ۱۳۹۷
یادداشت

اخبار جعلی در بستر رسانه‌های اجتماعی

سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران - در رسانه‌های اجتماعی به مثابۀ منابع خبری، به جای متخصصین یا صاحبنظران و مسئولان، کاربران هستند که منبع اعتبار خبر محسوب می شوند و فعالیت آنها در رسانه‌های اجتماعی، معیار اعتبار خبر است. رسانه‌های اجتماعی مختلف، مختصات خاص خود را دارند و ابزارهای مختلفی در آنها وجود دارد که می تواند برای تعیین اعتبار خبر به آنها مراجعه کرد.